Missie, visie en kernwaarden

           Vitea Zorggroep

    Zorg die verder gaat dan zorgen alleen!

  Telefoon: 0107509129

  24 uur 7 dagen in de week

ZuidHolland &         OmstrekenMissie, visie en kernwaarden

Missie

Vitea Zorggroep is een betrouwbare zorginstelling die haarzelf omschrijft als een professioneel verlengstuk van de familie en mantelzorg van de cliënt, die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zich daarom ten doel stelt om een goed georganiseerde zorgaanbieder te zijn voor zorg thuis, waarbij de wensen en behoeften van haar cliënten centraal staan om samen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.


Visie

Vitea Zorggroep streeft naar een persoonlijke benadering om op die manier in hoge mate betrokken te zijn bij haar cliënten en staat ervoor in om verantwoorde zorg en geborgenheid te bieden in hun eigen vertrouwelijke woonomgeving. Zij begeleidt haar zorgverleners en leidt hen daarom op om zowel intern als extern professionaliteit uit te stralen, om elkaar op die manier te kunnen controleren, verbeteren en aan te spreken op werkwijze en integriteit met als doel om de zorg te waarborgen en zo het vertrouwen van de zorgvragers te versterken.


Kernwaarden

De missie en visie geven wij vorm op basis van drie kernwaarden en ook in die volgorde om de prioritering aan te geven.

- Veilig

- Vertrouwelijk

- ProfessioneelVitea Zorggroep - Thuiszorg


24-uurs zorg en dienstverlening thuis of in een instelling