Een klacht

           Vitea Zorggroep

    Zorg die verder gaat dan zorgen alleen!

  Telefoon: 0107509129

  24 uur 7 dagen in de week

ZuidHolland &         OmstrekenKLACHT

Heeft u een klacht?

Officiële klachten komen binnen Vitea Zorggroep gelukkig niet vaak voor. Toch weten wij dat er een ‘grijs gebied’ is waarin klanten wel ongenoegen uitspreken of laten blijken. In die zin zou je kunnen spreken van ongenoegenbemiddeling’’.


Heeft u een klacht, dan zijn dit de stappen:

  1).  U, of iemand die u heeft gevraagd dat namens u te doen, kaart uw ongenoegen aan bij de zorgverlener van Vitea Zorggroep. Ook als uw klacht het handelen van de zorgverlener zelf betreft.


  2). Als u dit (juist) niet wilt, of niet tevreden bent over het resultaat van het gesprek, kunt u contact opnemen met een coördinerend medewerker op kantoor.


  3). Als u dat niet wilt, of niet tevreden bent over het resultaat van dit overleg, kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Dit doet u door het formulier 'ik heb een klacht' in te dienen. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak met u om langs te komen.


Klacht indienen?

Vul onderstaand formulier in.

 
 
 
 
 Vitea Zorggroep - Thuiszorg


24-uurs zorg en dienstverlening thuis of in een instelling