Home

Dag en nacht bereikbaar voor u!

Vitea Zorgdiensten

24 / 7 SERVICE

  • Acute dienst
  • Vervoer naar de Huisartsenpost
  • Meldkamer 24 uur paraat

           Vitea Zorggroep

    Zorg die verder gaat dan zorgen alleen!

  Telefoon: 0107509129

  24 uur 7 dagen in de week

ZuidHolland &         OmstrekenDagelijkse persoonlijke verzorging thuis door vaste medewerkers

Verpleegkundige zorg aangeboden door doktersassistenten en verpleegkundigen

Hulp bij het huishouden

MELDKAMER

Zorg nodig maar nog geen indicatie?


Wij brengen u in contact met de wijkverpleegkundige.


Na indicatiestelling kunt u de zorg bij ons inkopen.

Dag en nacht is  Vitea Zorggroep bereikbaar voor u om uw vragen te beantwoorden.

Tel.: 010 750 9120

CONTACT

(@): info@viteazorggroep.nl

(T): 010 750 9120


VITEA ZORGGROEP

is aangesloten bijVitea Zorggroep - Thuiszorg


24-uurs zorg en dienstverlening thuis of in een instelling